Zliatiny

ZINKOVÉ ZLIATINY

Zn zliatiny sú dodávané vo forme blokov o hmotnosti cca 12 kg, balené vo zväzkoch o hmotnosti cca 900 kg. Zn zliatiny sú vyrábané podľa normy EN 1774. Okrem zliatin Zn popísaných v nižšie uvedenej tabuľke spoločnosť dodáva aj zinok najvyššej kvality Zn 99,995.

Tabuľka Zinkových zliatín

HLINÍKOVÉ ZLIATINY

Al zliatiny sú dodávané vo forme blokov o hmotnosti do 10 kg, balené vo zväzkoch o hmotnosti cca 1 000 kg.

Tabuľka Al zliatin

FERO ZLIATINY

Nakupujeme a predávame hlavne nasledujúce Fero zliatiny:

  • FeMo 60% - Feromolybdén, obsah Mo 60%
  • FeV 80% - Ferovanádium, obsah V 80%
  • FeNb - Feroniob, obsah Nb 53%

Kusovosť 10 – 50 mm

Kontakt

Ing. Ján Kúdelčík
tel/fax: 00421/4326911
mobil: 00421/ 907 700 761
obchod@farmet.eu.sk