Odpady

MOSADZNÉ ODPADY

Mosadz olovnatá

Ms58 odpad kusový (výrobný) – odrezky z MS týčí, rúr a iný výrobný odpad

Ms58 triesky - čisté triesky z trieskového obrabania

    Chemické zloženie:
  • Fe max 0,3%
  • Sn max 0,2%
  • Al max 0,03%
  • Ni max 0,5%
  • Sb max 0,015%
  • Si max 0,02%
  • Voľné Fe max 0,1%
  • Vlhkosť do 2%, pri vlhkosti nad 2% váhová zrážka. Znečistené triesky s voľným Fe nad 2% s cenovou zrážkou.

Ms58 odpad starý, kusový – triedený: žlté ventily a iná žltá triedená mosadz

Mosadz bezolovnatá

Ms63 a Ms70

Kusová mosadz, rúry, plechy, výseky

Ms Stery a popoly

MEDENÉ ODPADY

Cu nová (Millbery)

Cu elektrovodný drôt nový lesklý o priemere viac ako 1mm s obsahom Cu min 99,9%

Cu elektrovodný nový kusový odpad

Cu granulát z drôtu nad 1mm

Cu stará čistá (Berry) - bez Sn, Fe

Cu elektrovodný drôt

Cu elektrovodný kusový odpad

Cu trolej, Cu laná

Cu plechy nové, staré

Cu drôt opalovaný nad 1mm bez Fe, Sn a opalov.

Cu granulát jemný s čistotou min 98,5% Cu bez Sn, Fe

BRONZOVÉ ODPADY

Vykupujeme iba triedené bronzové odpady

Odpad z cínového bronzu (CuSn) - kusový, triesky

Odpad z hliníkového bronzu (CuAl) - kusový, triesky

ODPADY Z HLINÍKU

Vykupujeme iba triedené odpady z hliníku

Al odpad kusový (vodiče, plechy, profily)

Al triesky

Al stery

Kontakt

Ing. Ján Kúdelčík
tel/fax: 00421/4326911
mobil: 00421/ 907 700 761
obchod@farmet.eu.sk