Vypočítajte si hmotnosť tyče

Hustota zliatiny:Výsledná hmotnosť: